روز دوم نمایشگاه مقابله با کرونا
بازدیدسرهنگ دکتر علیپور معاون اجرایی فجر سپاه فارس
ورؤسای کلیه بسیج اقشار
از. جمله سرهنگ زارع و سرهنگ مختاری
از غرفه پرشین آلوئه‌ورا

آلوئه وراکرونا

ایراندستاوردشیرازکرونامقابلهنمایشگاه

8 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.